Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne to cykl kilku dwugodzinnych spotkań lub całodzienna praca dzieci nad przygotowaniem krótkiego spektaklu teatralnego. Oferta adresowana jest do grup przedszkolnych oraz do klas 1-3 szkoły podstawowej. Podczas trwania warsztatu uczestnicy słuchają czytanego tekstu, zastanawiają się nad jego przesłaniem, wykonują szereg ćwiczeń-zabaw parateatralnych, a następnie przygotowują krótką etiudę, którą prezentują pozostałym dzieciom.
Warsztaty rozwijają wyobraźnię, pomagają dzieciom się otworzyć i przezwyciężyć nieśmiałość, wspierają kreatywne myślenie.